Viewing 1 - 3 of 3
3

Total of accidents

170

Total of fatalities

Jan 18, 1988
Worst accident (108 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Feb 24, 1999 Tupolev TU-154 Wenzhou, Zhejiang 61
B-2622
+
Oct 2, 1990 Boeing 707 Guangzhou-Baiyun, Guangdong 1
B-2402
+
Jan 18, 1988 Ilyushin II-18 Chongqing-Baishiyi, Sichuan 108
B-222
+