318

Total of accidents

2,640

Total of fatalities

Apr 4, 1975
Worst accident (155 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Jun 16, 2016 Casa 212 Aviocar Bạch Long Vĩ Island, Hải Phòng City District 9
8983
+
Apr 8, 2008 Antonov AN-26 Hanoi-Gia Lâm, Hà Nội City District 5
265
+
Nov 4, 2005 PZL-Mielec AN-28 Hanoi, Hà Nội City District 3
312
+
Nov 16, 1996 Tupolev TU-134 Đà Nẵng, Đà Nẵng City District 0
VN-A114
+
Nov 14, 1992 Yakovlev Yak-40 Sơn Trung, Khánh Hòa Province 30
VN-A449
+
Jan 12, 1991 Tupolev TU-134 Ho Chi Minh-City, Thành phố Hồ Chí Minh City District 0
VN-A126
+
Jul 8, 1989 Antonov AN-12 Cam Ranh Bay, Khánh Hòa Province 31
CCCP-11875
+
Feb 17, 1988 Tupolev TU-134 Hanoi-Nội Bài, Hà Nội City District 0
VN-A108
+
Mar 26, 1981 Ilyushin II-18 Hòa Bình, Hòa Bình Province 0
VN-B190
+
Aug 28, 1976 Sud-Aviation SE-210 Caravelle Ho Chi Minh-City, Thành phố Hồ Chí Minh City District 1
F-BSGZ
+
Apr 6, 1975 Lockheed C-130 Hercules Biên Hòa, Đồng Nai Province 0
55-0002
+
Apr 4, 1975 Lockheed C-5 Galaxy Saigon, Thành phố Hồ Chí Minh City District 155
68-0218
+
Mar 12, 1975 Douglas C-54 Skymaster Pleiku, Gia Lai Province 26
XV-NUJ
+
Jan 3, 1975 Fairchild C-123 Provider Nha Trang, Khánh Hòa Province 9
ST-1
+
Dec 25, 1974 South Vietnamese Air Force Lockheed C-130 Hercules Sông Bé, Bình Phước Province 0
55-0016
+
Nov 28, 1974 Air Cambodge Douglas C-54 Skymaster An Lộc, Bình Phước Province 5
B-1801
+
Sep 15, 1974 Boeing 727-100 Phan Rang, Ninh Thuận Province 75
XV-NJC
+
Jul 27, 1974 Fairchild C-123 Provider Mộc Hóa, Long An Province 5
ST-4
+
May 13, 1974 Fairchild C-123 Provider Tây Ninh, Tây Ninh Province 0
ST-3
+
Mar 8, 1974 Pathet Lao Airlines Antonov AN-24 Hanoi, Hà Nội City District 18
XW-TCA
+