Viewing 1 - 9 of 9
9

Total of accidents

114

Total of fatalities

Feb 24, 1999
Worst accident (61 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Jan 8, 2022 Tupolev TU-204 Hangzhou, Zhejiang 0
RA-64032
+
Nov 19, 1999 Jiangnan Universal Aviation Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Ningbo, Zhejiang 0
B-8479
+
Feb 24, 1999 Tupolev TU-154 Wenzhou, Zhejiang 61
B-2622
+
Jan 28, 1947 Curtiss C-46 Commando Hangzhou, Zhejiang 26 - +
Oct 20, 1945 Douglas DC-3 Suichang, Zhejiang 20
104
+
Mar 7, 1944 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Hangzhou, Zhejiang 2
91
+
Aug 10, 1934 Sikorsky S-38 Ningbo, Zhejiang 1 - +
Apr 10, 1934 Sikorsky S-38 Hangzhou, Zhejiang 4
NC17V
+
Nov 24, 1933 Sikorsky S-38 Hangzhou, Zhejiang 0
NC16V
+