Viewing 1 - 16 of 16
16

Total of accidents

233

Total of fatalities

Jun 3, 2006
Worst accident (40 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Jan 29, 2018 Shaanxi Y-8 Zhengchang, Guizhou 12
30513
+
May 30, 2013 Harbin SH-5 - Shuishang Hongzha 5 Qingdao, Shandong 5
9113
+
Oct 19, 2006 Xian Yunsunji Y-7-100 Hengshui, Hebei 2 - +
Jun 3, 2006 Shaanxi Y-8 Yao, Anhui 40 - +
Jan 4, 2001 Shaanxi Y-8 Zhengzhou AFB, Henan 8
31242
+
Jan 4, 2001 Shaanxi Y-8 Zhengzhou AFB, Henan 14
31243
+
Sep 13, 1971 Hawker Siddeley HS.121 Trident Öndörkhaan, Khentii 9
256
+
Feb 15, 1966 Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Guangzhou, Guangdong 0
18152
+
Sep 26, 1961 Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Qing Long Shan, Guangdong 15
18188
+
May 29, 1959 Boeing B-17 Flying Fortress Xingping, Shaanxi 12
815
+
Nov 17, 1952 Curtiss C-46 Commando North Korea, All North Korea 13 - +
Jul 31, 1947 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Wuwei, Gansu 26 - +
Feb 21, 1947 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Chongqing-Baishiyi, Sichuan 21 - +
Mar 17, 1946 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Nankin, Jiangsu 20 - +
Jan 9, 1946 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Changchun, Jilin 18 - +
Jan 9, 1946 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Changchun, Jilin 18 - +