Viewing 1 - 5 of 5
5

Total of accidents

98

Total of fatalities

Jun 22, 2000
Worst accident (49 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Oct 19, 2006 Xian Yunsunji Y-7-100 Hengshui, Hebei 2 - +
Nov 21, 2005 Xian Yunsunji Y-7-100 Ratanakiri, Ratanakiri 0
XU-072
+
Jun 22, 2000 Xian Yunsunji Y-7-100 Wuhan, Hubei 49
B-3479
+
May 12, 1998 Xian Yunsunji Y-7-100 Néma, Hodh Ech Chargui 39
5T-MAG
+
Apr 5, 1996 Xian Yunsunji Y-7-100 Nouadhibou, Dakhlet Nouadhibou 8
5T-MAF
+