Viewing 1 - 6 of 6
6

Total of accidents

133

Total of fatalities

Oct 2, 1990
Worst accident (85 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Oct 2, 1990 Boeing 737-200 Guangzhou, Guangdong 85
B-2510
+
Oct 2, 1990 Boeing 707 Guangzhou, Guangdong 1
B-2402
+
Oct 2, 1990 Boeing 757-200 Guangzhou, Guangdong 47
B-2812
+
Feb 15, 1966 Shijiazhuang Yunsunji Y-5 Guangzhou, Guangdong 0
18152
+
Jan 2, 1946 Douglas C-47 Skytrain (DC-3) Guangzhou, Guangdong 0
43-49118
+
May 11, 1935 Junkers W.34 Guangzhou, Guangdong 0
III
+